• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-106/2017 - Изградња лед расвете

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Изградња лед расвете број 404-106, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Изградња лед расвете

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење Конкурсне документације

04 - Појашњење Конкурсне документације

05 - Измена и допуна конкурсне документације

06 - Измењена Конкурсна документација 

07 - Појашњење Конкурсне документације 

08 - Измена и допуна конкурсне документације 

09 - Измењена Конкурсна документација

10 - Појашњење Конкурсне документације 

11 - Измена и допуна конкурсне документације 

12 - Измењена Конкурсна документација

13 - Појашњење Конкурсне документације 

14 - Измена и допуна конкурсне документације 

15 - Измењена Конкурсна документација

16 - Појашњење Конкурсне документације 

17 - Појашњење Конкурсне документације 

18 - Појашњење Конкурсне документације 

19 - Појашњење Конкурсне документације 

20 - Измена и допуна конкурсне документације 

21 - Измењена Конкурсна документација

22 - Обавештење о продужењу рока

23 - Измена и допуна конкурсне документације 

24 - Појашњење Конкурсне документације 

25 - Појашњење Конкурсне документације 

26 - Измена и допуна конкурсне документације 

27 - Измењена Конкурсна документација

28 - Обавештење о продужењу рока

29 - Појашњење конкурсне документације

30 - Одлука о додели уговора

31 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке