• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-105/2017 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе органа општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка нафтних деривата и мазива за потребе органа општине Мали Зворник број 404-105, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА Iбр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Набавка нафтних деривата и мазива за потребе органа општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Одлука о обустави поступка

07 - Обавештење о обустави поступка

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке