• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-100/2017 - Додатни радови – израда бетонског прелаза преко каналета у Доњој Трешњици

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-100 од 16.10.2017. године, Општинa Maли Зворник дана 16.10.2017. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Додатни радови – израда бетонског прелаза преко каналета у Доњој Трешњици

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке