• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-096/2017 - Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева број 404-96, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-96 

Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Измена и допуна конкурсне документације

06 - Измењена и допуњена конкурсна документација

07 - Обавештење о продужењу рока

08 - Одлука о додели уговора

09 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке