• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-091/2017 - Koнтрола плодности и утврђивање садржаја неорганских загађивача у пољопривредном земљишту и биљним врстама на подручју општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Koнтрола плодности и утврђивање садржаја неорганских загађивача у пољопривредном земљишту и биљним врстама на подручју  општине Мали Зворник број 404-91, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Koнтрола плодности и утврђивање садржаја неорганских загађивача у пољопривредном земљишту и биљним врстама на подручју  општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Одлука о додели уговора

07 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке