• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-088/2017 - Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији општине Мали Зворник број 404-88, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак-оквирни споразум

Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена  допуна конкурсне документације

05 - Измењена Конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

07 - Одлука о закључењу оквирног споразума

08 - Обавештење о закључењу оквирног споразума

09 - Обавештење о закључењу Уговору

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке