• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-089/2017 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - обликоване по партијама

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник -обликоване по партијама број 404-89, 

ОПШТИНA МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник -обликоване по партијама

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора - партија I

04 - Одлука о обустави поступка - партија II

05 - Обавештење о закључењу уговора - партија I

06 - Обавештење о обустави поступка - партија II

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке