• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-062/2017 - Изнајмљивање видео опреме

Позив за достављање понуде (поступак набавке на које се закон не примењује члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 12/15 и 68/15), 

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Изнајмљивање видео опреме

01 - Позив

02 - Одлука о додели уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке