• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-058/2017 - Ангажовање лица за манифестацију Сомовијада - редарска служба

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015),  Ангажовање лица за манифестацију Сомовијада - редарска служба

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Ангажовање лица за манифестацију Сомовијада - редарска служба

01 - Позив

02 - Одлука о додели уговора

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке