• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-042/2017 - Набавка носећих пловака за катамаран

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Набавка носећих пловака за катамаран 

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавка носећих пловака за катамаран 

01 - Позив

02 - Одлука о обустави поступка

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке