• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-037/2017 - Услуге депоновања-пласирања слободних новчаних средстава КРТ општине Мали Зворник

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 7. став 1. подтачка 9. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) – пласирање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора (КРТ) општине Мали Зворник, конто 741150.

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за услуге депоновања-пласирања слободних новчаних средстава КРТ општине Мали Зворник.

01 - Позив

02 - Одлука о обустави

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке