• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-036/2017 - Услуге ревизије (екстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Мали Зворник за 2016. годину)

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 7. став 1. подтачка 9. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) – Услуге ревизије (екстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Мали Зворник за 2016. годину)

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Услуге ревизије (екстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Мали Зворник за 2016. годину)

01 - Позив

02 - Одлука о обустави поступка

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке