• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-027/2017 - Текуће поправке и одржавање службених возила општине Мали Зворник

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), „Текуће поправке и одржавање службених возила општине Мали Зворник“, број 404-27.

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Текуће поправке и одржавање службених возила општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке