• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-013/2017 - Обезбеђење објекта општине

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Обезбеђење објекта општине

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за услуге Обезбеђење објекта општине

01 - Позив

02 - Одлука о додели уговора

Информативни билтен општине Мали Зворник