• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-076/2017 - Усаглашавање главног пројекта приступног пута у Доњој Борини деоница Доња Борина –Букови поток

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Усаглашавање главног пројекта приступног пута у Доњој Борини деоница Доња Борина –Букови поток - број 404-76, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Усаглашавање главног пројекта приступног пута у Доњој Борини деоница Доња Борина –Букови поток

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке