• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-073/2017 - Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-73 од 08.08.2017. године, Општинa Maли Зворник дана 08.08.2017. године објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“

01 - Позив за достављање понуда

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке