• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-054/2017 - Пројекти речних корита на територији општине Мали Зворник --Израда Идејног решења и хидролошке студије

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пројекти речних корита на територији општине Мали Зворник -Израда Идејног решења и хидролошке студије - број 404-54, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Пројекти речних корита на територији општине Мали Зворник -- Израда Идејног решења и хидролошке студије

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације 1

03 - Појашњење конкурсне документације 2

03 - Појашњење конкурсне документације 3

03 - Појашњење конкурсне документације 4

03 - Појашњење конкурсне документације 5

04 - Измене и допуне

05 - Измењена Конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

07 - Одлука о додели уговора

08 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке