• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-099/2020 - Услуге агенције за ангажовање лица за обављање послова пописивача-сарадникe за рад на терену

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Услуге агенције  за ангажовање лица за обављање послова пописивача-сарадникe за рад на терену - број 404-99, 

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за поступак  јавне набавке мале вредности
Услуге агенције за ангажовање лица за обављање послова пописивача-сарадникe за рад на терену

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

07 - Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

08 - Обавештење о продужењу рока

09 - Одлука о додели уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке