• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-067/2020 - Услуга израде пројекта препарцелације у Радаљу засеок Тришићи

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Услуге израде пројекта препарцелације у Радаљу засеок Тришићи- број 404-67, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за oтворени поступак за јавну набавку
Услуге израде пројекта препарцелације у Радаљу засеок Тришићи

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке