• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Обавештење о покретању преговарачког поступка

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-56, Општинска управа Maли Зворник објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда


Услуге одржавања програма електронске писарнице, локалне пореске администарције, трезора и web апликације програма за планирање буџета обликоване по партијама:

Партија I: Услуге одржавања програма електронске писарнице
Партија II: Услуге одржавања информационог система локалне пореске администарције
Партија III: Услуге одржавања програма Саветник
Партија IV: Услуге одржавања web апликације програма за планирање буџета

01 Обавештење

02 Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке