• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-045/2020 - Услуге превоза ученика, наставног особља и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке - оквирног споразума – Услуге превоза ученика, наставног  особља  и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник број 404-45, 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за отворени поступак јавне набавке – оквирни споразум

      Услуге превоза ученика, наставног  особља  и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник

Позив

Конкурсна документација

Одлука о закључењу Оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закључењу уговора - наруџбеница

Обавештење о закључењу уговора - наруџбеница

Обавештење о закључењу уговора - наруџбеница

Обавештење о закључењу уговора - наруџбеница


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке