• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-020/2020 - Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским, машинским и електро радовима)

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Стручни надзор (над изведеним грађевинско, занатским ,машинским и електро радовима) број 404-20, 

ОПШТИНСКА УПРАВА ,ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским, машинским и електро радовима)

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке