• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-003/2020 - Услуге превоза ученика, наставног особља и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности-оквирни споразум – Услуге превоза ученика, наставног особља и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник број 404-3, 

ОПШТИНСКА УПРАВА ,ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности –оквирни споразум

      Услуге превоза ученика, наставног особља и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке