• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-005/2020 - Услуге телевизијског снимања и емитовања седница Скупштине општине Мали Зворник на телевизији регионалног карактера

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Услуге телевизијског снимања и емитовања седница Скупштине општине Мали Зворник на телевизији регионалног карактера број  404-5, 

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Услуге телевизијског снимања и емитовања седница Скупштине општине Мали Зворник на телевизији регионалног карактера

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке