• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-002/2020 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник број 404-2, 

ОПШТИНСКA УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник 

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о обустави поступка

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке