• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-089/2019 - Израда Плана детаљне регулације за изградњу шест мостова на реци Црни Радаљ и присутних саобраћајница

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда Плана детаљне регулације за изградњу шест мостова  на реци Црни Радаљ и присутних саобраћајница  број 404-89, Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-89 

Израда Плана детаљне регулације за изградњу шест мостова  на реци Црни Радаљ и присутних саобраћајница

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Одлука о додели уговора

05 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке