• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-081/2019 - Услуге израде пројекта парцелације у индустријској зони на територији општине Мали Зворник некадашња „Пилана“

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Услуге израде пројекта парцелације у индустријској зони  на територији општине Мали Зворник некадашња „Пилана“ - број 404-81,  

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за oтворени поступак за јавну набавку
Услуге израде пројекта парцелације у индустријској зони  на територији општине Мали Зворник некадашња „Пилана“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација 

06 - Појашњење конкурсне документације 

07 - Измена и допуна конкурсне документације 

08 - Измењена конкурсна документација

09 - Обавештење о продужењу рока

10 - Одлука о обустави поступка

11 - Обавештење о обустави поступка


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке