• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-049/2019 - Набавку огревног дрвета и угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020

На основу члана 60.и 50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – набавку огревног дрвета и  угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 број 404-49,  

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
набавку огревног дрвета и  угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о обустави поступка - партија 1

04 - Одлука о додели уговора - партија 2

05 - Обавештење о обустави поступка - партија 1

06 - Обавештење о закључењу уговора - партија 2

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке