• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-126/2018 - Адаптација и санација објеката некадашња „Пилана“ са доградњом кухиње

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Адаптација и санација објеката некадашња „Пилана“ са доградњом кухиње  -обликована  по партијама број 404-126, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Адаптација и санација објеката некадашња „Пилана“ са доградњом кухиње  -обликована по партијама

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке