• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-012/2018 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе органа општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка нафтних деривата и мазива за потребе органа општине Мали Зворник број 404-12, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Набавка нафтних деривата и мазива за потребе органа општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке