• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-119/2017 - Изградња резервоара, хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Изградња резервоара , хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара број 404-119, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Изградња резервоара, хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке