• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-098/2017 - Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник –поновљени поступак

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Партија II- Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник-поновљени поступак број 404-98 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Партија II- Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник –поновљени поступак

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора