• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-087/2017 - Рехабилитација путева обликована по партијама

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Рехабилитација путева  обликоване по партијама број 404-87, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Рехабилитација путева обликована по партијама

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

 
Јавне набавке