• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-064/2017 - Услуге ангажовања извођача музичког програма за манифестацију Сомовијада-„Дрина је смисао живота“

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-64 од 13.07.2017. године, Општинa Maли Зворник дана 13.07.2017. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Услуге ангажовања извођача музичког програма за манифестацију Сомовијада - „Дрина је смисао живота“ 

01 - Обавештење

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке