• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Приказ # 
Наслов Датум креирања
404-048/2017 - Израда пројектне документације конзервације и презентације раносредњовековне цркве на Орловинама 22 август 2017
404-080/2017 - Грађевински материјал 18 август 2017
404-079/2017 - Набавка софтвера за израду програмског буџета 15 август 2017
404-075/2017 - Усаглашавање главног пројекта приступног пута Мали Зворник-Љубовија до фудбалског игралишта у Великој Реци 14 август 2017
404-076/2017 - Усаглашавање главног пројекта приступног пута у Доњој Борини деоница Доња Борина –Букови поток 14 август 2017
404-077/2017 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара постројења за пречишћавање фекалне воде „Сакар“ Општине Мали Зворник 14 август 2017
404-078/2017 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу резервоара 250 m³ за снабдевање санитарном водом насеља Доња Трешњица-Амајић,Читлук, Цулине и Велика Река 14 август 2017
404-074/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник 10 август 2017
404-073/2017 - Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“ 08 август 2017
404-066/2017 - Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара 20 јул 2017
404-055/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник 20 јун 2017
404-016/2017 - Рад грађевинских машина 27 фебруар 2017

Поткатегорије

 

 

 

 

 

 

 
Јавне набавке