• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавне набавке

Јавне набавке

У овој категорији се налазе све  Јавне набавке које још увек нису окончане.

У категорији "Завршене" можете погледати архиву окончаних Јавних набавки Општине Мали Зворник.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Општини Мали Зворник>>>


Филтер
Приказ # 
404-092/2017 - Израда пројектне документације за водовод Доња Трешњица–Амајић-Читлук-Цулине 22 септембар 2017
404-088/2017 - Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији општине Мали Зворник 15 септембар 2017
404-087/2017 - Рехабилитација путева обликована по партијама 15 септембар 2017
404-089/2017 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - обликоване по партијама 15 септембар 2017
404-086/2017 - Израда пројектне документације конзервације и презентације раносредњовековне цркве на Орловинама 13 септембар 2017
404-085/2017 - Ојачање коловозне конструкције 01 септембар 2017
404-081/2017 - Геодетске услуге 31 август 2017
404-084/2017 - Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара 31 август 2017
404-083/2017 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 31 август 2017
404-082/2017 - Набавка огревног дрвета и угља за потребе органа општине и установа основног образовања за грејну сезону 2017/2018 23 август 2017
404-080/2017 - Грађевински материјал 18 август 2017
404-077/2017 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара постројења за пречишћавање фекалне воде „Сакар“ Општине Мали Зворник 14 август 2017
404-078/2017 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу резервоара 250 m³ за снабдевање санитарном водом насеља Доња Трешњица-Амајић,Читлук, Цулине и Велика Река 14 август 2017
404-074/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник 10 август 2017
404-055/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник 20 јун 2017
404-016/2017 - Рад грађевинских машина 27 фебруар 2017

Поткатегорије

 

 

 

 

 

 

 
Јавне набавке