• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавне набавке

Јавне набавке

Филтер
Приказ # 
404-067/2020 - Услуга израде пројекта препарцелације у Радаљу засеок Тришићи 28 мај 2020
404-064/2020 - Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза 22 мај 2020
404-063/2020 - Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица 22 мај 2020
404-062/2020 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник 22 мај 2020
404-061/2020 - Набавка табли за обележавање назива улица, засеока и тргова и набавка таблица за обележавање кућног броја са називом улице у доњој зони – за потребе општине Мали Зворник 21 мај 2020
404-056/2020 - Обавештење о покретању преговарачког поступка 14 мај 2020
404-053/2020 - Израда пројектне документације за изградњу дечијих игралишта на територији општине Мали Зворник 29 април 2020
404-036/2020 - Израда Студије изводљивости водоснабдевања треће зоне у насељу Радаљ (обухватити комплекс Радаљске бање) 21 фебруар 2020
404-035/2020 - Израда хидролошко-хидрауличкe студијe режима великих вода и меродавних протицаја водотока Црни Радаљ са хидрауличким прорачуном отвора мостова за меродавну велику воду 21 фебруар 2020
404-033/2020 - Израда елабората о геотехничким условима за израду плана детаљне регулације „Радаљска бања“ у општини Мали Зворник 20 фебруар 2020
404-029/2020 - Друга измена и допуна плана генералне регулације насеља Мали Зворник 13 фебруар 2020
404-031/2020 - Израда плана детаљне регулације за изградњу насељске саобраћајнице у Сакару и регулисање потока у засеоку Шахмановићи,општина Мали Зворник 13 фебруар 2020
404-030/2020 - Пројекат речног потока у засеоку Шахмановићи у Сакару на територији општине Мали Зворник - Израда Идејног решења и хидролошке студије 13 фебруар 2020
404-028/2020 - Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник 12 фебруар 2020
404-025/2020 - Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику- Доње Насеље (Нови Мост) 11 фебруар 2020
Јавни позив за за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији Општине Мали Зворник 16 јануар 2020
404-002/2020 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник 10 јануар 2020
404-123/2019 - Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник 31 децембар 2019
404-122/2019 - Адаптација и санација објекта Дома културе у Цулинама и адаптација и санација архиве и две канцеларије у објекту општинске управе Мали Зворник обликоване у партије 31 децембар 2019
404-117/2019 - Набавка апарата за коричење 20 децембар 2019
404-079/2019 - Текуће поправке и одржавање возног парка 18 јул 2019
404-072/2019 - Услуге изнајмљивања покретних WC кабина за потребе манифестације 08 јул 2019
404-070/2019 - Пружање угоститељских услуга за манифестације у организацији општине Мали Зворник 02 јул 2019
404-065/2019 - Реконструкција и санација тоалета и терасе на Дому културе у Сакару 24 јун 2019
404-059/2019 - Набавка огревног дрвета и угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 –Партија I-Огревно дрво –поновљени поступак 17 јун 2019
404-042/2019 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 16 април 2019
404-034/2019 - Набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник 26 март 2019
404-131/2018 - Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник 04 децембар 2018
404-129/2018 - Израда пројекaта и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“ 30 новембар 2018
404-105/2018 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 14 септембар 2018
404-099/2018 - Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци са извођењем радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe 13 септембар 2018
404-100/2018 - Израда пројекта система даљинског надзора и управљања водоводном мрежом 24 август 2018
404-096/2018 - Израда Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом ,пројектом за извођење ,елаборат заштите од пожара и главни пројекат заштите од пожара са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода Пилана 23 август 2018
404-092/2018 - Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник 23 јул 2018
404-091/2018 - Репрезентација за потребе општинске управе 23 јул 2018
404-046/2018 - Набавка тонера 19 април 2018
404-043/2018 - Набавка одеће - мајице 11 април 2018

Поткатегорије

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке