• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-022/2018 - Набавка противградних ракета

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка противградних ракета број 404-22, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Набавка противградних ракета

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-017/2018 - Услуге превоза грaђевинског материјала

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Услуге превоза грађевинског материјала  број 404-17, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у  поступку jавне набавке мале вредности  

Услуге превоза грaђевинског материјала

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-006/2017 - Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро радовима)

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро радовима) број 404-6, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро радовима)

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-018/2018 - Набавка два путничка аутомобила за потребе општинске управе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка два путничка аутомобила за потребе општинске управе општине Мали Зворник  број 404-18, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка два путничка аутомобила за потребе општинске управе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

404-016/2018 - Репрезентација за потребе општинске управе

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Репрезентација за потребе општинске управе  број  404-16,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Репрезентација за потребе општинске управе

01 – Позив

02 – Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-012/2018 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе органа општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка нафтних деривата и мазива за потребе органа општине Мали Зворник број 404-12, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Набавка нафтних деривата и мазива за потребе органа општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-123/2017 - Рад грађевинских машина

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12, 14/15 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  Рад грађевинских машина број 404-123

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда  за јавну набавку

Рад грађевинских машина

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Измена и допуна Конкурсне документације

06 - Измењена конкурсна документација

07 - Обавештење о продужењу рока

404-007/2018 - Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица број 404-7,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-119/2017 - Изградња резервоара, хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Изградња резервоара , хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара број 404-119, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Изградња резервоара, хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Одлука о додели уговора

404-120/2017 - Набавка цистерне за воду

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Набавка цистерне за воду   број 404-120, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Набавка цистерне за воду

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Одлука о додели уговора

404-106/2017 - Изградња лед расвете

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Изградња лед расвете број 404-106, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Изградња лед расвете

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење Конкурсне документације

04 - Појашњење Конкурсне документације

05 - Измена и допуна конкурсне документације

06 - Измењена Конкурсна документација 

07 - Појашњење Конкурсне документације 

08 - Измена и допуна конкурсне документације 

09 - Измењена Конкурсна документација

10 - Појашњење Конкурсне документације 

11 - Измена и допуна конкурсне документације 

12 - Измењена Конкурсна документација

13 - Појашњење Конкурсне документације 

14 - Измена и допуна конкурсне документације 

15 - Измењена Конкурсна документација

16 - Појашњење Конкурсне документације 

17 - Појашњење Конкурсне документације 

18 - Појашњење Конкурсне документације 

19 - Појашњење Конкурсне документације 

20 - Измена и допуна конкурсне документације 

21 - Измењена Конкурсна документација

22 - Обавештење о продужењу рока

23 - Измена и допуна конкурсне документације 

24 - Појашњење Конкурсне документације 

25 - Појашњење Конкурсне документације 

26 - Измена и допуна конкурсне документације 

27 - Измењена Конкурсна документација

28 - Обавештење о продужењу рока

29 - Појашњење конкурсне документације

30 - Одлука о додели уговора

Поткатегорије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке