• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-100/2017 - Додатни радови – израда бетонског прелаза преко каналета у Доњој Трешњици

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-100 од 16.10.2017. године, Општинa Maли Зворник дана 16.10.2017. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Додатни радови – израда бетонског прелаза преко каналета у Доњој Трешњици

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-101/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Грађевински материјал за побољшање услова  становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник број 404-101,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку oтворени поступак
Грађевински материјал за побољшање услова  становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-098/2017 - Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник –поновљени поступак

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Партија II- Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник-поновљени поступак број 404-98 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Партија II- Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник –поновљени поступак

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-094/2017 - Израда пројекта изградње мреже ниског напона 0,4 кВ извод из ТС 10/0,4 кВ „Трешњица 1“ и извођење радова на изградњи мреже ниског напона 0,4 кВ извод из ТС 10/0,4 кВ „Трешњица 1“

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда пројекта изградње мреже ниског напона 0,4 кВ извод из ТС 10/0,4 кВ „Трешњица 1“  и извођење радова на изградњи мреже ниског напона 0,4 кВ извод из ТС 10/0,4 кВ „Трешњица 1“ број 404-94, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Израда пројекта изградње мреже ниског напона 0,4 кВ извод из ТС 10/0,4 кВ „Трешњица 1“  и извођење радова на изградњи мреже ниског напона 0,4 кВ извод из ТС 10/0,4 кВ „Трешњица 1“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

404-096/2017 - Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева број 404-96, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-96 

Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Измена и допуна конкурсне документације

06 - Измењена и допуњена конкурсна документација

07 - Обавештење о продужењу рока

404-091/2017 - Koнтрола плодности и утврђивање садржаја неорганских загађивача у пољопривредном земљишту и биљним врстама на подручју општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Koнтрола плодности и утврђивање садржаја неорганских загађивача у пољопривредном земљишту и биљним врстама на подручју  општине Мали Зворник број 404-91, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Koнтрола плодности и утврђивање садржаја неорганских загађивача у пољопривредном земљишту и биљним врстама на подручју  општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Одлука о додели уговора

404-090/2017 - Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање број 404-90, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

 

404-092/2017 - Израда пројектне документације за водовод Доња Трешњица–Амајић-Читлук-Цулине

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда пројектне документације за водовод  Доња Трешњица –Амајић-Читлук-Цулине- број 404-92, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Израда пројектне документације за водовод Доња Трешњица–Амајић-Читлук-Цулине

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Одлука о додели уговора

404-088/2017 - Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији општине Мали Зворник број 404-88, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак-оквирни споразум

Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена  допуна конкурсне документације

05 - Измењена Конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

404-087/2017 - Рехабилитација путева обликована по партијама

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Рехабилитација путева  обликоване по партијама број 404-87, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Рехабилитација путева обликована по партијама

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-089/2017 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - обликоване по партијама

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник -обликоване по партијама број 404-89, 

ОПШТИНA МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник -обликоване по партијама

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора - партија I

04 - Одлука о обустави поступка - партија II

05 - Обавештење о закључењу уговора - партија I

Поткатегорије

 

 

 

 

 

 

 
Јавне набавке