• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Јавни конкурс за пријем у радни однос РРА Подриња, Подгорине и Рађевине

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОДРИЊА, ПОДГОРИНЕ И РАЂЕВИНE ДОО ЛОЗНИЦА  расписује

                                                             ЈАВНИ КОНКУРС

 

За пријем 4 извршиоца  у радни однос на неодређено време и то за следећа  радна места:

  1.  Сарадник у Сектору за одрживи развој и развој инфраструктуре

-Услов:ВСС, дипломирани инжењер  техничко/ технолошких  наука

  1.  Сарадник у Сектору за развој малих и средњих предузећа и туризам

-Услов: ВСС, дипломирани економиста, дипломирани менаџер или слична занимања економско-туристичког усмерења

  1.  Сарадник у Сектору за развој људских ресурса и правне послове

- Услов: ВСС, дипломирани правник

  1.  Сарадник у Сектору за развој пољопривреде и рурални развој

- Услов: ВСС, дипломирани економиста,  дипломирани инж .пољопривреде, дипломирани инж. aгроекономије

Кандидати поред општих, морају испуњавати следеће посебне  услове:

-          активно познавање енглеског језика
-          познавање рада на рачунару- MS Office
-          најмање 1 година радног искуства на истим или сличним пословима
-          разумевање политике придруживања ЕУ и планове пројектних активности ЕУ у земљама кандидатима за чланство
-          пожељно искуство у раду на пројектима
-          пожељно поседовање возачке дозволе „Б“ категорије

Документација која се подноси уз пријаву:

-          биографија кандидата
-          доказ о стручној спреми
-          доказ о радном искуству
-           остали докази којима се поткрепљује испуњеност наведених услова

Пријава са доказима (оригинали или оверене фотокопије) о испуњености услова подноси се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу:

Регионална Развојна Агенција Подриња,

Подгорине и Рађевине ДОО Лозница,    
Карађорђева 2, 15 300  Лозница
са назнаком –„Пријава на Јавни конкурс- не отварати“

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке