• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Дневни ред 12. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1419
Дана, 14.10.2013. године
МАЛИ ЗВОРНИК

                     На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворнк'', број 10/08, 13/08 и 2/09) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08), а у складу са чланом 45.  став 4. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08)

 

С А З И В А М

12.  РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 22. ОКТОБАР  (УТОРАК) 2013. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

 

 

   За ову седницу предлажем следећи

 Д Н Е В Н И   Р Е Д :

 

                      1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2013. - 30.09.2013. ГОДИНЕ.

                     2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ''ДОЊА ВРАЊАЧА'' НА РЕЦИ ВЕЛИКА РЕКА, НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЕЛИКА РЕКА, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК.

                     3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ''ДОЊА ВРАЊАЧА'' НА РЕЦИ ВЕЛИКА РЕКА, НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЕЛИКА РЕКА, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК.

                     4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС РАДАЉСКА БАЊА У КО РАДАЉ, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК.

                     5. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИГРАЛИШТЕ – ДОЊЕ НАСЕЉЕ“ МАЛИ ЗВОРНИК.

                     6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИГРАЛИШТЕ У САКАРУ, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК.

                     7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ВОДА II РЕДА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2013. ГОДИНУ.

                     8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ПЛАН'' ШАБАЦ И МЕЂУСОБНИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ОСНИВАЧА.

                     9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2013 ГОДИНУ.

                    10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                    11.  ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ  ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                    12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УРЕЂЕНОГ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У КО МАЛИ ЗВОРНИК ИЗ ПОСЕДНОВНОГ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТ БР.262 КО МАЛИ ЗВОРНИК, УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 00.45.34 ха И ТО КП. БР. 1190/1, У КО МАЛИ ЗВОРНИК  У ПОВРШИНИ 0.43.61 ха,  КП. БР. 1190/2, У КО МАЛИ ЗВОРНИК У ПОВРШИНИ 0.00.41 ха И КП. БР. 1191/1, У КО МАЛИ ЗВОРНИК  У ПОВРШИНИ  0.01.32 ха.

                    13. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                    14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                    15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ЦРВЕНКАПА'' МАЛИ ЗВОРНИК.

                    16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ЦРВЕНКАПА'' МАЛИ ЗВОРНИК.

                    17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ТАДИЋ ГОРАНА ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                    18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЦВИЈИЋ ЗВОНКА ИЗ РАДАЉА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                    19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЈЕВТИЋ ПЕТРОВИЋ ДАНКЕ ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                    20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ РЕСИМИЋ СЛАВИЦЕ ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                    21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' МАЛИ ЗВОРНИК.

                    22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' МАЛИ ЗВОРНИК.

                    23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ'' РАДАЉ.

                    24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ'' РАДАЉ.

                    25. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

                    26. РАЗНО.

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК
                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                     Радован Тадић, с.р.

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке