• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Евиденција решења о озакоњењу

На основу Правилника о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу ("Службени гласник РС" бр.54/2016) објављујемо Службену евиденција о издатим решењима о озакоњењу за општину Мали Зворник:

Р.Бр. Презиме и име Садржај предмета Број предмета Издато обавештење странци
1. Радић Петар Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 2259/4 К.О. Велика Река 351-2 13.01.2017
2. Спасеновић Миливоје Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 661 К.О. Доња Борина 351-5 18.01.2017
3. Игњатовић Митар Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 604/1 К.О. Брасина 351-9 23.01.2017
4. Мустафић Сеад Озакоњење помоћ. објекта на к.п.бр. 941/2 К.О. М.Зворник 351-10 31.01.2017
5. Поповић Десимир Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 825/11 К.О. Радаљ 351-11 31.01.2017
6. Којић Гордана Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1080/1 К.О. Читлук 351-12 30.01.2017
7. Пезеровић Садета Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 899/1 К.О. М.Зворник 351-13 02.02.2017
8. Јевтић Мирјана, Немања и Петровић Јелица Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 382/12 K.O. Сакар 351-14 03.02.2017
9. Танасковић Д. Миливоје Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 1126/7 К.О. Брасина 351-18 27.02.2017
10. Деспотовић Милисав Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 1287/2 К.О. Доња Борина 351-19 20.02.2017
11. Чивић Суада Озакоњење поткровља на пост. стамб.објекта на к.п.бр. 994/2 К.О. Мали Зворник 351-21 21.02.2017.
12. Сачић Хасан Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 391/4 К.О. Сакар 351-22 22.02.2017.
13. Владић Војин Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 519/4 К.О. Брасина 351-23 24.02.2017.
14. Лучић Милан Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 1374/1 К.О. Доња Борина 351-26 01.03.2017.
15. Говедарица Радислав Озакоњење помоћ. Прземног објекта на к.п.бр. 1211/1 К.О. Мали Зворник 351-27 01.03.2017.
16. Ђукановић Р. Марта Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр 1375/1 К.О. Мали Зворник 351-28 03.03.2017.
17. Бојић В. Драган Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 115/5 К.О. Сакар 351-29 03.03.2017.
18. Грујичић Драгић Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 498/2 К.О. Мали Зворник 351-31 06.03.2017.
19. Богдановић Зоран Озакоњење помоћ. објекта на к.п.бр. 389/4 К.О. Брасина 351-32  
20. Бојић Живорад Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 66/1 и 66/2 К.О. Сакар 351-33  
21. Станојевић Радисав Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 66/6 К.О. Сакар 351-34  
22. Смиљанић Ненад Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 77/4 К.О. Сакар 351-35  
23. Јевтић  Радован Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 375/35 К.О. Сакар 351-36  
24. Тодоровић Радован Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1438/1 К.О. Радаљ 351-37  
25. Бојић Ратомир Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 114/1 К.О. Сакар 351-39 14.03.2017.
26. Дачић Александар Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 505/1 К.О. Будишић 351-40 15.03.2017.
27. Рајиновић Стојанка Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1395/4 К.О Велика Река 351-41 15.03.2017.
28. Смиљанић Данко Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 3270/4 К.О. Велика Река 351-42  
29. Шрндић Бериз Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 72/2 К.О. Сакар 351-43 15.03.2017.
30. Павловић Д. Миленко Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1455/9 К.О. Д. Борина 351-44 16.03.2017.
31. Крстић Петар Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1188/3 К.О. Брасина 351-46 17.03.2017.
32. Илић Милица Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1696/8 К.О. Брасина 351-47 21.03.2017.
33. Гајић Милорад Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 2841/1 К.О. Радаљ 351-49 23.03.2017.
34. Потоковић Арифа Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 86/6 Сакар 351-50 24.03.2017.
35. Смиљанић Властимир Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 290/2 К.О. Сакар 351-51 24.03.2017.
36. Шрндић Хусеин Озакоњење спрата стамб. објекта на к.п.бр. 67/1 К.О. Сакар 351-53 29.03.2017.
37. Радић Чедомир Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 2503/19 К.О. Радаљ 351-55 29.03.2017.
38. Танасковић Славиша Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1121 К.о. Мали Зворник 351-56 30.03.2017.
39. Ћорић Нијаз Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр.1007/2 К.О.М. Зворник 351-57 31.03.2017.
40. Спасеновић Јанко Озакоњење дела стамб. објекта и помоћног објекта на к.п.бр. 1019/11 К.О. Д. Борина 351-59  
41. Бојић Жељко Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр.  110/2 К.О. Сакар 351-60  
42. Лукић Милан Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 375/74 К.О. Сакар 351-62 18.04.2017.
43. Лукић Петко Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 1225 К.О. М. Зворник 351-63 12.04.2017.
44. Павловић Милан Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1010/2 К.О. Д. Борина 351-64 19.04.2017.
45. Павловић М. Милан Озакоњење стамб.објекта и помоћног на к.п.бр. 623/3 К.О. Брасина 351-66  
46. Богдановић Војислав Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 394/5 К.О. Брасина 351-67 20.04.2017.
47. Ерић Живко Озакоњење два стамб.објекта на к.п.бр. 575/1 и 603/3 К.О. Сакар 351-69 20.04.2017.
48. Пашић Дејан и Душан Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 375/5 К.О. Сакар 351-70  
49. Илић Раденко Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 2529/3 и 2527/2 К.О. Д. Борина 351-71  
50. Матић Славиша и Гојко Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 324/6 К.О. Брасина 351-73  
51. Радић Милутин Озакоњење два стамб.објекта и поткровља на к.п.бр. 627/17 К.О. Мали Зворник 351-74 05.05.2017.
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке