• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

28.06.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ МАЛИ ЗВОРНИК

Расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА
СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада кога одређује Национална служба за запошљавање - Филијала Лозница у сарадњи са Општином Мали Зворник (у даљем тексту: Филијала Лозница) на основу јавног конкурса.

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико ангажује незапослена лица која припадају следећим категоријама теже запошљивих, у складу са Националним акционим планом запошљавања, Локалним акционим планом запошљавања и стањем и потребама на локалном тржишту рада:

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

- млади до 30 година старости 
- вишкови запослених 
- старији од 50 година 
- лица без квалификација и са ниским квалификацијама 
- Роми 
- особе са инвалидитетом 
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи 
- дугорочно незапослени (дуже од 12, а посебно лица која траже запослење дуже од 18 месеци) 
- млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца 
- млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања 
- жртве трговине људима 
- жртве породичног насиља.

Такође, у меру је потребно укључивати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених као што су: жене, рурално становништво, избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена и родитељи деце са сметњама у развоју.

Пре укључивања у програм Филијала Лозница врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке