• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Обавештење о обустави Јавне набавке мале вредности 404-23/2013

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О обустави поступка јавне набавке 404-23/2013 у целости

 

Назив наручиоца:Фонд за развој општине Мали Зворник
Адреса Наручиоца: Краља Петра  I  38,Мали Зворник

Наручилац је корисник буџетских средстава


Предмет набавке је: Услуге
Назив из општег  речника набавки је: Банкарске услуге за потребе фонда за развој општине Мали Зворник
Ознака из општег речника  набавке је 66110000; – Банкарске услуге
Процењена вредност јавне набавке је 1.400.000,00 динара без ПДВ-а


Није прибављена  ни једна понуда;
У поступку јавне набавке није добијена ни једна понуда, тако да се нису стекли услови за доношење одлуке о додели уговора.
Наручилац обуставља поступак и неће бити поновљен у току буџетске године.

Датум обуставе поступка 18.07.2013. године.

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке