• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

У Малом Зворнику у току петодневни научно – истраживачки камп посвећен заштити притока реке Дрине

21. септембар 2016. године

Научно - истраживачки камп посвећен заштити водотокова на подручју општина Мали Зворник и Љубовија, који се одржава уз подршку Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Општине Мали Зворник, отворен је јуче у Засавици радионицом на тему „Процена еколошког статуса притока слива реке Дрине“.

Тематском радионицом, на којој су поред учесника кампа, студената и експерата у области заштите животне средине, учествовали и представници циљних општина, започет је рад на прикупљању података о еколошком статусу притока Дрине на подручју две општине.

Камп се по први пут одржава у Малом Зворнику, под симболичним радним називом „Наш капитал – наша одговорност“, и трајаће пет дана, до 24. септембра. За то време, уз примену иновативних метода за брзу процену, биће испитан еколошки статус по два водотока у обе општине.

Опширније...

Продужен рок за доставу понуда - Јавни позив за избор пословне банке за учешће у реализацији – пласирању средстава Фонда за развој општине Мали Зворник

Објављено 30.08.2016. године

Рок продужен до 21.09.2016. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПОСЛОВНИХ БАНАКА 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ све заинтересоване пословне банке да се продужава рок за давање понуде за избор пословне банке у програму реализације - пласирање средстава ради подстицања развоја малих и средњих предузећа, самосталних радњи и пољопривредних газдинстава путем давања  кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник преко пословних банака до 21.09.2016.године.

Јавни позив је расписан и објављен на сајту општине Мали Зворник  www.malizvornik.rs,  дана 30.09.2016.године.

      Рок за подношење понуда се продужава на захтев заинтересованости пословних банака, а због административно-техничких тешкоћа код прибављања тражене документације по јавном позиву.

 

Јавни позив и потребни обрасци>>>

Опширније...

Јавни позиввза избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

На основу члана 9. става 1. Правилника о условима и критеријумима за избор корисника и поступку и начину рада Комисија за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми на територији општине Мали Зворник , од 12.9. 2016. године Комисија за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми на територији општине Мали Зворник (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана  12.9.2016. године, расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на
територији општине Мали Зворник

Предмет јавног позива је решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 2 сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Помоћ) за побољшање услова становања избеглица на територији општине Мали Зворник.

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу до РСД 1.150.000,00 (једанмилионстотинупедесетхиљададинара) и за додатну помоћ намењену за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу до РСД 180.000,00 (стотинуосамдесетхиљададинара), оба износа по породичном домаћинству Корисника.

Изабрани корисник може сопственим средствима додатно да учествује у куповини сеоске куће са окућницом у износу највише до РСД 575.000,00 (петстотинаседамдесетпетхиљада динара), преко износа од РСД 1.150.000,00 (једанмилионстотинупедесетхиљада динара).

Јавни позив

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2017. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  општине Мали Зворник, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство), да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године. 

Опширније...

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2017. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)   општине Мали Зворник, расписује јавни позив којим обавештава:

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник  за 2017. годину, до дана 31.октобра 2016. године.

Опширније...

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Мали Зворник

Објављено 30.08.2016. године

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Сл. лист општине Мали Зворник", број 4/13), председник општине Мали Зворник је дана 30.08.2016. године, донео 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК

и расписује 

Оглас

за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Мали Зворник

Опширније...

Фонд за развој - Јавни позив за избор пословне банке за учешће у реализацији – пласирању средстава Фонда за развој општине Мали Зворник

Објављено 30.08.2016. године

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Краља Петра I број. 38

На  основу Програма Фонда за развој општине Мали Зворник за 2016.годину, председник Управног одбора Фонда за развој општине Мали Зворник

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање понуда

за избор пословне банке у програму реализације - пласирање средстава ради подстицања развоја малих и средњих предузећа, самосталних радњи и пољопривредних газдинстава путем давања  кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник преко пословних банака

 

Јавни позив и потребни обрасци>>>

Опширније...

Одлука за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2016. години у општини Мали Зворник

  У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину, бр. 06-209 од 05.02.2016. године и Јавним позивом послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2016. години, бр:06-1394 од 20.07.2016. године,  Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник број 06-209/2016-2 од 04.03.2016. године, на седници одржаној дана 10.08.2016. године, донела је

 ОДЛУКУ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНИ

 I

      УТВРЂУЈЕ СЕ  Одлука за доделу субвенција за отварање нових радних места  у 2016. години у општини Мали Зворник по Jавном позиву, бр:06-1394 од 20.07.2016. године, из средстава буџета општине Мали Зворник за 2016. годину, у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник, у једнократном износу од 200.000,00 динара по незапосленом лицу следећим послодавцима:

Одлука о додели субвенција>>>

Опширније...

Упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Мали Зворник за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

У складу са одредбама члана 36, 40, и 41. Закона о бнуџетском систему, а на основу постојећих докумената – Упутства и фискалне стратегије за 2016.годину,  достављамо свим корисницима буџета општине Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину  са пројекцијама за 2018. и 2019.годину.

Упутство које вам достављамо у прилогу, садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих сте у обавези да израдите своје Предлоге финансијских  планова за 2017. годину и пројекције за наредне две фискалне године. 

Према буџетском календару, члан 31. Закона о буџетском систему, рок за достављање предлога финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије је  01. септембар 2016. године.

Обрасци за припрему Одлуке о буџету за 2017. годину (.zip)>>>

Опширније...